Ballada Ewangeliczna

Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem,

Gdy na drodze mej stanąłeś Panie mój.

Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem,

Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój.


Chwała cześć, chwała cześć,

Alleluja śpiewa serce me,

Chwała cześć, chwała cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.


Tyś okazał dla mnie miłość swoją, Panie,

Której głębi ja nie mogę pojąć sam.

Gdyś przed radą za mnie znosił urąganie,

Gdy oplwano, potem bito Ciebie tam.


Chwała cześć, chwała cześć,

Alleluja śpiewa serce me,

Chwała cześć, chwała cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.


Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia,

Tam Twa Krew obmyła z grzechu serce me.

Dzięki Panie Ci za Krzyż i za przeżycia

I za słowo Twoje: “Wykonało się”.


Chwała cześć, chwała cześć,

Alleluja śpiewa serce me,

Chwała cześć, chwała cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.


Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem,

Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich sług,

Naucz, Panie, Twego słowa, naucz więcej,

Abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł.


Chwała cześć, chwała cześć,

Alleluja śpiewa serce me,

Chwała cześć, chwała cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików