Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

  1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
  2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
  4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
  5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
  6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików