Hymn poranny

Wieczny Twórco, co swą mocą

Dzień sprawujesz z ciemną nocą.

Ty, chcąc nam ulżyć tęskności,

Prowadzisz czas w odmienności


Już się stróż nocny ozywa,

Co piejąc dzień obwoływa;

Kaganiec podróżnych gości,

Rozdzielca nocnych ciemności


Przezeń Lucyfer wzbudzony

Oświeca niebieskie domy;

Zbójce z usadek pierzchają,

Skoro głos ten poczuwają.


Ten morskie skromi rozruchy,

Skąd żeglarz lepszej otuchy;

Na ten kościelna opoka

Łzy swe wylewa z oka.


Wstańmyż zaraz, tenżeć isty

Budzi nas stróż grzebienisty.

Ten i ospałych strofuje,

Ten w zaprzeniu grzech skazuje.


Głos, w nocnych cieniach, kurowy

Źle nie tuszy, chorym zdrowy,

Miecz łotrowski w poszwy wraca,

Upadłym wiarę przywraca.


Jezu, wejrzyj, a z krewkości

Ratuj pogrążonych w złości!

Jeśli wejrzysz, powstaniemy

I łzami złości zmyjemy.


Tyś sam słońcem, oświeć zmysły,

Przebudź i śpiące umysły,

Skąd Cię naprzód, Boże żywy,

Nasz niech wyzna głos chętliwy.


Bądź chwała Bogu Ojcowi,

Bądź chwała Jego Synowi

I z Duchem Świętym społecznie,

Teraz i bez końca wiecznie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików