A czemuż mój Jezus

A czemuż mój Jezus

Tak ubogo leży,

Ani po królewsku,

Ni w drogiej odzieży?


Znać dlatego, by grzesznika,

Czartowskiego niewolnika,

Od piekła wybawił,

Przez ubóstwo zbawił.


Czemuż nie w pałacach

Rodzi się dziecina?

Wszak świat, niebo, ziemia,

jego jest dziedzina.


Ale w stajence ubogiej,

Na sianeczku, w ten mróz srogi,

W kamiennym żłóbeczku

Zimno Paniąteczku.


A cóż za dworzany

Ma Boskie dzieciątko,

Syn Ojca wiecznego,

Małe pacholątko?


Osieł z wołem to dworzany,

Zważ człeku, Pana nad Pany,

Bydlęta mu służą,

Jak Bogu posłużą.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików