A któż Cię to Stwórco świata

A któż Cię to, Stwórco świata wszystkiego i Panie,

Dzisiaj złożył w betlejemskiej stajence na sianie?

Któż Cię, Wszechmogący Boże,

Strącił na to liche łoże?

Kto Cię na tej niskiej ziemi,

Równie z synami ludzkimi,

Trudy wszelkie cierpieć zniewolił?


Twa to wina a miłość ma ku tobie sprawiła,

Ze Mnie z wysokości nieba na ziemię zwabiła,

Abym w osobie Dzieciny

Opłakiwał ludzkie winy,

A spłaciwszy dług twój, ciebie

W szczęśliwości wiecznej w niebie

Między wybranymi posadził.


O Boże, jakżeś w miłości twojej niepojęty,

Żeś opuścił tron swój w niebie, a mieszkasz z bydlęty,

Żeś zapomniał swej godności,

W ziemskie zstępując niskości,

Abyś dla mnie w ludzkiem ciele

Nędzy i niewczasów wiele

I śmierć srogą podjął krzyżową.


Pomnij więc, jaką miłością goreję ku tobie,

O człowiecze, gdy dla ciebie nie folguję sobie;

Godniejsi są Aniołowie,

Zacniejsi Serafinowie,

A ciebie nad nich szanuję

Tak dalece, że przyjmuję

Człowieczeństwo na się dla ciebie.


O Przedwieczny Synu Boga, nigdy nie stworzony,

Dziś w Betlejem z Marji Panny na świat narodzony,

Czemże wynagrodzę twoje

Trudy podjęte i znoje,

Czem twą miłość niepojętą,

Dla mnie przez Ciebie podjętą,

Ja niewdzięczny człowiek odwdzięczę?


Żadnej innej Ja nie żądam od ciebie wdzięczności,

O człowiecze, oprócz twojej wzajemnej miłości,

Któraby cię drogą cnoty

Nieodstępnie wiodła poty,

Pókiby przez śmierci wrota

Do wiecznego cię żywota

Nie wyprowadzi z tej ziemi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików