A wczora z wieczora

A wczora z wieczora to popularna XVII-wieczna kolęda.

A wczora z wieczora

z niebieskiego dwora

przyszła nam nowina:

Panna rodzi Syna.


Boga prawdziwego

nieogarnionego,

za wyrokiem Boskim

w Betlejem żydowskim.


Pastuszkowie mali

w polu wtenczas spali,

gdy Anioł z północy

światłość z nieba toczy.


Chwalę oznajmując,

szopę pokazując,

gdzie Panna z Dzieciątkiem,

wołem i oślątkiem.


I z Józefem starym

nad Jezusem małym,

chwalą Boga tego,

dziś narodzonego.


Natychmiast pastuszy

spieszą z całej duszy,

weseli bez miary

niosą z sobą dary.


Chcąc widzieć Pana,

oddali barana,

na kozłowym rogu

krzyczą chwałę Bogu.


Mądrości druhowie,

z daleka Królowie,

pragną widzieć swego

Stwórcę przedwiecznego.


Dziś Mu pokłon dają,

w ciele oglądają.

Każdy się dziwuje,

że Bóg nas miłuje.


Witaj, Królu nowy,

Synu Dawidowy,

Ty nas masz wybawić

i w niebie postawić.


I my tez pospieczmy,

Jezusa ucieszmy

Ze serca darami:

Modlitwą, cnotami.


Jezu najmilejszy,

Ze wszech najwdzięczniejszy,

Zmiłuj się nad nami,

Grzesznymi sługami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików