Ach zła Ewa

Polska kolęda z XVII wieku.

Ach zła Ewa narobiła,

Kłopotu nas nabawiła.

Z wężem sama rozmawiała,

I jabłuszka skosztowała, Narobiła.


Adam z raju wypędzony,

Zostawił płód zarażony,

Ale go z kłopotu tego

Matka Syna Przedwiecznego, Wybawiła.


Robak chytry zwiódł mężatkę,

Za tę winę sam wpadł w klatkę.

Bo mu głowę podeptała,

Która od wieku przyjść miała, Białogłowa.


Czego dawno pożądali

Cni ojcowie oglądali.

Już dzisiaj są wypełnione,

Od proroków objawione, Święte słowa.


Dziś we żłobie odpoczywa,

Z nieba zszedłszy Prawda żywa:

Która nie będzie zawarta

Owszem, na wieki otwarta, ze Zbawiciel.


Od Aniołów ogłoszony,

Z Panny w stajni narodzony,

Skąd wesele nam przynosi

Miły pokój ludziom głosi, Odkupiciel!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików