Anieli w niebie

Anieli w niebie śpiewają,

Bogu cześć, chwałę oddają,

Wesele opowiadają,

Wszemu światu znać dawają,

Kolęda.


Narodził się nam Zbawiciel,

Wszego świata Odkupiciel:

Izaijasz prorokował,

Że się z Panny narodzić miał,

Kolęda.


Otóż się nam już narodził,

By świat z grzechów wyswobodził:

Anioł pasterzom objawił,

Że się na świat Jezus zjawił.

Kolęda.


W Betleem żydowskiem mieście,

Tam się do niego pośpieszcie:

Leży w żłobie łzy roniący,

Zbawiciel nasz wszechmogący.

Kolęda.


Wdzięczna to nowina była,

Panna Syna porodziła:

Śpiewajmyż mu nowe pienie,

Za to jego narodzenie.

Kolęda.


Cześć, chwała na wysokości,

Pokój ludziom na nizkości:

Niech Bóg pochwalony będzie,

W niebie, na ziemi i wszędzie.

Kolęda.


Jezu mocny królewiczu,

Użycz z twej szczodrej prawice,

Gospodarzowi i temu

Domowi jego wszystkiemu.

Kolęda.


Błogosław na wszystkiem szczodrze,

Niech się ma z łaski twej dobrze,

Z dziatkami, małżonką jego,

Niech nie doznają nic złego,

Kolęda.


W tym roku i w innych wiele,

Póki dusza jest w ich ciele.

Gospodarzu szczodry Panie,

Przyjmij od nas to śpiewanie,

Kolęda.


A podaj nam rękę szczodrą,

A już za tym miej noc dobrą:

Daszli wiele uniesiemy,

Daszli mało nie wzgardziemy.

Kolęda.


Jeśli nie dasz nie łaj jednak,

Słowo dobre pójdzie nam w smak:

Za kolędę dziękujemy,

Inszym czasem co weźmiemy.

Kolęda.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików