Anioł Pański otoczony światłością

Anioł Pański otoczony światłością dokoła,

Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.


Narodził się wam Zbawiciel zdawna pożądany,

Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.


Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,

dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.


I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,

Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.


Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;

leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.


Gdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na kolana.

Oddacie mu pokłon boski, uznacie za Pana.

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.


On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,

A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.

Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików