Aniołowie biali

Aniołowie, aniołowie biali,

Na coście to tak u żłobka

Czekali, pocoście tak

skrzydełkami trzepocąc

płatki śniegu rozsypali

czarną nocą?


Czyście blaskiem drogę chcieli

zmylić tym przeklętym, co

krwią ręce zbrudzili? Czyście

Kwiaty, srebrne liście posiali

Na mogiłach tych rycerzy ze

Stali, na mogiłach tych rycerzy

pochodów, co OD Bata

poginęli I głodu?


Ciemne noce, aniołowie, w

Naszej ziemi, ciemne gwiazdy

I śnieg ciemny, I miłość, I

Pod tymi obłokami ciemnymi

Nasze serce w ciemność

się zmieniło.


Aniołowie, aniołowie biali,

O! poświećcie blaskiem skrzydeł

Swoich, by do Pana trafił ten

Zgubiony I ten, co się oczu

podnieść boi, I ten, który bez

Nadziei czeka, I ten rycerz w

Rozszarpanej zbroi by jak człowiek

szedł do Boga-Człowieka,

aniołowie, aniołowie biali.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików