Anjeli w niebie śpiewają

Anjeli w niebie śpiewają,

Wszystek świat rozweselają,

Wesele opowiedają,

Wszemu światu znać dawają.

Narodził się nam Zbawiciel,

Wszego świata Odkupiciel.

Ezaiasz prorokował,

Że się z panny narodzić miał.


Otóż się nam dziś narodzieł

By świat z grzychu oswobodzieł.

Anioł pasterzom objawieł,

Że się Krystus na świat zjawieł.

W Betlejem, żydowskim mieście,

Tam ku niemu pospieszcie,

Leży we żłobie płaczący

Zbawiciel nasz Wszechmogący.


Wdzięczna to bardzo nowina

Panna porodzieła Syna,

Śpiewajmyż mu nowe pienie

Za to Jego narodzenie.

Cześć Bogu na wysokości,

Ludziom pokój na niskości.

Cześć Bogu na wysokości,

Ludziom pokój na niskości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików