Bądź pochwalon Boże Wcielony

Bądź pochwalon Boże Wcielony to polska pieśń kościelna

Bądź pochwalon Boże Wcielony,

- Dla nas w podłym żłobie złożony!

Tyś jest Panem świata wszystkiego,

- Choć Cię świat widzi ubogiego.


Tyś świat stworzył, Ty, Bóg wieczności,

Wziąłeś na się ludzkie krewkości;

Ty świat śmiercią odkupisz srogą

I wylejesz za nas Krew drogą.


Zawitajże, Dziecię kochane,

-Dziś od Królów adorowane!

My nie złoto Tobie oddamy,

- Bo królewskich darów nie mamy.


Damyć serce pełne miłości,

Pełne wiary, pełne ufności.

Przyjmij chętnie, coć słudzy dają,

Niech Cię wszystkie narody znają. Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików