Betlejem święte, miasteczko wsławione

Betlejem święte, miasteczko wsławione

Tyś przez proroków z dawna ogłoszone,

Według proroctwa Micheaszowego,

Z ciebie miał wynijść wódz ludu Bożego.


To się już dzisiaj spełniło na tobie,

posiadasz Boga w maluczkiej osobie.

O, jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia,

wyśpiewując hymny uwielbienia.


Tych więc Aniołów i my naśladujmy,

uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy,

wołając: Witaj, o, Panie nad pany,

przez Twych proroków z dawna obiecany.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików