Biała Ziemia

Biała ziemia prosi Ciebie, Jezu,

Abyś ludziom serca dzieci dał.

Biała ziemia prosi Cię, Maleńki,

Abyś sercem świata został sam.


Maleńki, kochany, najmniejszy,

Z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka,

Maleńki, a przecież największy,

Odwieczny, najbardziej współczesny.


Roznieć myśli wszystkich ludzi, Panie

I kryształów lodu daj nam blask.

Przyjmij nasze słabe ludzkie serca,

A nam swoje boskie serce daj.


Maleńki, kochany, najmniejszy,

Z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka,

Maleńki, a przecież największy,

Odwieczny, najbardziej współczesny.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików