Biegnę z rana, zmordowana

Biegnę z rana, zmordowana,

Betleem pokaż mi Pana:

Jest w stajence przy Panience,

Święte go piastują ręce.


Dziecineczko, pieścidłeczko,

Witaj Jezu ma rybeczko:

Synu Boga, Perło droga,

Witam ciebie dziś uboga.


Mój baranku, z róży wianku,

Lulaj, położony w sianku:

Mnie zbawienie, odkupienie,

Twe przyniosło narodzenie.


Me pieszczoty, żeś z ochoty

Przyszedł, lulaj Jezu złoty:

Już zawierasz swe oczęta,

Lulaj dziecineczko święta.


Pomnij na mnie me kochanie:

Niechże cię tu chwalę Panie:

Niech i w niebie chwalę ciebie,

Choć nie dla mnie, daj dla siebie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików