Bóg się narodził

Bóg się narodził, w Betlejem mieście

dalej braica spieszmy tam.

Niechaj go przyjmie każda zagroda,

On od dawna puka do naszych bram.


W krąg rozdzwoniły się dzwony

i dzwonią jak co rok weselej.

Zima śle ukłon głęboki,swoim posłańcem śniegiem.

Drzewa ubrane odświętnie, zielenią igły pachnące.

Wszystko co żyje oddaje pokłon swojemu Stwórcy.


Bóg się narodził, w Betlejem mieście

dalej braica spieszmy tam.

Niechaj go przyjmie każda zagroda,

On od dawna puka do naszych bram.


I nawet świeczki z choinek,

swe maleńkie światełka

też chcą dołączyć do chóru, który dziś śpiewa i klęka

Więc i my wszyscy razem dłonie podnieśmy do Niego,

może to radośc Mu sprawi, Boga uciesz małego.


Bóg się narodził, w Betlejem mieście

dalej braica spieszmy tam.

Niechaj go przyjmie każda zagroda,

On od dawna puka do naszych bram.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików