Bóg w Trójcy Świętej

Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie,

Aby grzesznika przyjął do siebie.

Który Go przez grzech porzucił,

Chce by się do Niego wrócił,


Dziwnym sposobem.


Bóg Ojciec Syna z łona swojego,

Zsyła na okup człeka grzesznego:

Tak Bóg Syn, Jezus najmilszy,

Idzie na świat, nie kto inszy,


Zbawić człowieka.


Zstępuje poseł z nieba górnego,

Jako pociecha ludu swojego:

Bóg Ojciec swą wszechmocnością,

I Duch święty swą mądrością


Wszystko to sprawił.


Panna poczęła i porodziła,

Gdy przez miesięcy dziewięć nosiła:

Złożyła go na sianeczku,

Dala pokłon Dzieciąteczku,


Z wielkim weselem.


Pasterze, którzy straż trzody mieli,

Światłość na niebie wielką ujrzeli:

Anioł się im okazuje,

Do Betlejem rozkazuje


Powitać Pana.


Gdy przybieżeli, Dziecię we żłobie

Ubogo leży w ludzkiej osobie:

Padli przed Nim na kolana,

Powitali swego Pana


Narodzonego.


Panna się cieszy, Dziecię całuje,

Niewczasu jego sercem żałuje.

Mówiąc: Synu mój kochany,

Z dawna na świat pożądany,


Bądź pochwalony.


Królowie dary oddają swoje,

Przyjmijże Dziecię, wszystko to twoje:

Pierwszy mu oddaje złoto,

Mówiąc, że już nie dbam o to,


Bo Cię miłuję.


Drugi kadzidło stawia przed Pana,

Znaj Stwórcę twego, duszo kochana:

Trzeci mirę ofiarował,

Każdy, co miał, to darował


Panu swojemu.


A my grzesznicy w grzechach ospali,

Trzeba, żebyśmy pokłon oddali:

Boć on nam odpuści grzechy,

Da z sobą zażyć pociechy


Na wieki wieczne.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików