Boscy posłowie, o święci Anieli

Boscy posłowie, o święci Anieli!

Od was nam przyszła z nieba ta nowina:

Że w stajeneczce, na biednej pościeli,

Panna powiła nam Boskiego Syna.

My się dziś biedni radujemy z wami,

Że się zmiłował Bóg nad grzesznikami.


Biedne pastuszki, pobożni prostacy!

Wyście Aniołom pierwsi uwierzyli;

Chociaż byliście najwięksi biedacy,

Pierwsi z darami do szopki przybyli.

Jak wy Jezusa witali ze łzami,

Tak my, biedacy, witamy go z wami.


Od Wschodu Mędrce, królowie bogaci!

Wyście Jezusem biednym nie wzgardzili,

Wyście w pastuszkach poznali swych braci

I razem z nimi Bogu się skłonili.

Jak wy Jezusa czcili z pastuszkami,

tak my Go czcimy dzisiaj wszyscy z wami.


My wszyscy ludzie, mądrzy i prostacy,

Mali, wysocy, biedni i bogaci!

My, dziś w Jezusie równi i jednacy,

Kochać się mamy, jak rodzonych braci!

Razem śpiewajmy: Jeden Bóg nad nami!

On naszym Ojcem, my Jego synami!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików