Brama Boża się otwiera

Brama Boża się otwiera

Dzień wesoły!

W której łaska się otwiera,

Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego wesele

Zabrzmi w powszechnym kościele.


Światłość światu niewidzialna

Dzień wesoły!

Z żywota Panny wydana

Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego wesele

Zabrzmi w powszechnym kościele.


Matce-Pannie cześć i chwała,

Dzień wesoły!

Wiernym nadzieja powstała,

Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego wesele

Zabrzmi w powszechnym kościele.


Tobie, Panie, dajem pienie,

Dzień wesoły!

Na Twe święte narodzenie,

Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego wesele

Zabrzmi w powszechnym kościele.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików