Chrystus Syn Boży

Chrystus Syn Boży dziś się tak pokorzy,

Z żywota panieńskiego

Rodzi się dla człowieka grzesznego.


Świętych proroków, i żądanie ojców

Pan Bóg wypełnił wiernie

Przez Syna Swego na świat zesłanie.


Dla tego wszystkie narody chrześcijańskie

Za ten dar dzięki czyńcie,

Imię Boże chwalić nie przestańcie.


Bo najdroższy w ten to czas darmo zesłan

Z dobroci Boga Pana,

Przez niego moc diabelska związana.


Raduj się tedy każdy wierny, komu

Bóg łaskawy pomógł

Doczekać przy zdrowiu tych świętych gód.


Błogosławione są te oczy,

Które godne były uwidzieć

To Dziecię, a na nie zawsze patrzeć.


Możni królowie, święci prorokowie,

Jego z dawna żądali,

Biedni pastuszkowie się doczekali.


Anieli święci, mieszkańcy niebiescy,

Bogu w niebie cześć dają,

A na ziemi pokój nam zostawiają.


I my śpiewając, Bogu się weseląc,

Cześć, chwałę Mu dawajmy

Potem, skąd przyszedł, tam pójdziemy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików