Chrystus się narodził

Wieść tę noszą aniołowie w cztery świata strony:

Niech się cieszą wszyscy ludzie, Chrystus się narodził.

Na posłaniu pośród siana, w kącie cichym, mrocznym

i w drewnianej stajeneczce Chrystus się narodził.


W mieście, co zwie się Betlejem,

dzisiaj w środku nocy,

rzecz niezwykła miała miejsce,

Chrystus się narodził.


Dla każdego na tym świecie, kto do szczęścia dąży.

Kto oczyścić chce swą duszę, Chrystus się narodził.

On was uczył, jak żyć łatwo w zgodzie i w miłości,

by się w pełni oddać Bogu, Chrystus się narodził.


W mieście, co zwie się Betlejem,

dzisiaj w środku nocy,

rzecz niezwykła miała miejsce,

Chrystus się narodził.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików