Chwalcie Dziecinę

Cała ziemia w sukni białej,

Taka piękna jak z obrazka,

Bo w stajence biednej, małej,

Bóg się rodzi, płynie łaska.


Chwalcie Dziecinę, stworzenie wszelkie,

Drogi śniegowe, ptaki niebieskie,

Chwalcie Dziecinę, pola uśpione,

Chwalcie kolędy tej wdzięcznym tonem.

Chwalcie Dziecinę przeczystym sercem

Jak najradośniej, jak najgoręcej,

Chwalcie Dziecinę wielcy i mali,

Chwalcie, jak Matka swe Dziecię chwali.


Przyszła chwila wielka, święta,

Czas powitań Maleńkiego,

Niechaj każdy z nas pamięta,

Drzwi otworzyć domu swego


Ofiaruję Tobie, Panie Mój

Ofiaruję Tobie, Panie Mój.

Całe życie me,

Cały jestem Twój,

Aż na wieki.

Oto moje serce przecież wiesz,

Tyś miłością mą,

Jedyną jest.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików