Cieszmy się i pod niebiosy

Cieszmy się i pod niebiosy

wznośmy razem miłe głosy,

Bo wesoła dziś nowina:

Czysta Panna rodzi Syna.

Bijcie w kotły,

w trąby grajcie,

a Jezusa przywitajcie,

nowonarodzonego.


Złożyła Go na sianeczku,

między bydlęty w żłóbeczku,

Aniołowie Go witają,

chwałę z wysoka śpiewają:

Bijcie w kotły,

w trąby grajcie,

a Jezusa przywitajcie,

nowonarodzonego.


Pastuszkowie na znak dany,

znalazłszy Pana nad pany,

z pociechą serca witają,

Bogiem Go swoim wyznają.

Bijcie w kotły,

w trąby grajcie,

a Jezusa przywitajcie,

nowonarodzonego.


Trzej Królowie ode Wschodu

z darami swego narodu

do Betlejem pośpieszają,

pokłon i dary Mu dają.

Bijcie w kotły,

w trąby grajcie,

a Jezusa przywitajcie,

nowonarodzonego.


I my Go te przywitajmy

i wesoło zaśpiewajmy:

witaj, śliczne Niewiniątko,

zesłane z nieba Dzieciątko.

Bijcie w kotły,

w trąby grajcie,

a Jezusa przywitajcie,

nowonarodzonego.


Tyś jest Synem Najwyższego,

Tyś Panem świata całego,

przez Twe święte Narodzenie

odpuść grzechy, daj zbawienie.

Bijcie w kotły,

w trąby grajcie,

a Jezusa przywitajcie,

nowonarodzonego.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików