Co to za odmiana wielkiego Pana

Co to za odmiana wielkiego Pana,

Głoszą z nieba Anieli: - A to co? ho ho ho!

Żłób majestat nieskończony,

Przed którym klękają trony - Tego panięcia.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Przyjdą Królowie i Monarchowie,

Pokłon oddać Panięciu - A to co? ho ho ho!

I pasterze i ptaszęta,

I wszystkie dzikie zwierzęta - Tego Panięcia.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Pan idzie z nieba, czołem bić trzeba,

Ludziom wszystkim na ziemi: - A to co? ho ho ho!

Godzien od nas wielkiej chwały,

Bóg i Człowiek, Pan nie mały, Bo nieba i ziemi.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Pan z nieba idzie, świata obłudzie,

Oddać Vale należy - A to co? ho ho ho!

Dobrze służyć Panu temu,

Który nam nie po złotemu - Wiernie płacić będzie.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Żaden mieć głodu nie będzie, ni chłodu

U nowego Panięcia, - A to co? ho ho ho!

Szata łaski wnet okryje,

Szczęśliwy ten, który żyje - Na dworze Panięcia.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Prędko wysłuży i szczęścia płuży,

Hej na służbę Panięcia - A to co! ho ho ho!

Serca wszystkich kontentuje,

Każdy, kto chce to wetuje, - Co stracił na świecie.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Bóg ci to, widzę, więc się już brzydzę

Świata tego marnością. - A to co? ho ho ho!

Dobra służba, rekompensa

I na całą wieczność mensa - Tego Panięcia.

A to co? ho ho ho ho ho ho ho ho!


Wszystkich nas, Panie, Wieczny Hetmanie,

Przyjmij za sług życzliwych. - A to co? ho ho ho!

Wiecznie Ci służyć będziemy,

Za to nieba nie miniemy, -Wszak tak, nasz Panie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików