Cóż to proszę za nowina

Cóż to, proszę za nowina? Narodził się Bóg-Dziecina!

Niesłychanać to nowina: Niewidomy Bóg-Dziecina.

Przed wieki był obiecany, dawno światu pożądany.

Niesłychanać to nowina; Narodził się Bóg-Dziecina!


Chociaż Panem wiecznej chwały, rodzi sie w stajence małej,

Niesłychanać to nowina: Porodziła Panna Syna!

W niebie Mu śpiewają: "Święty"

A On drży między bydlęty.

Niesłychanać to nowina: Na ziemi drży Bóg-Dziecina!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików