Cud dziś niesłychany

Cud dziś niesłychany pod słońcem się staje.

Bóg Syna Swojego na grzeszny świat daje,

By podźwignął powalony lud w nieszczęściu pogrążony,

Zniósł więzy grzechowe, kary Adamowe.


Uboga Panienka, lecz w cnoty obfita,

Króla niebieskiego w Betlejemie wita,

Bez przepychu Go powija, cała czysta, cna Maryja,

W żłobie Tego składa, co królami włada.


Nie możesz się zdobyć na Królewskie dary,

Lecz w dowód wdzięczności przyjmij serc ofiary,

Które z pokorą składamy, wyśpiewując z Aniołami:

Chwała z wysokości Bogu na niskości.


Ukryłeś się, Panie, w Twym śmiertelnym ciele;

Milcząc w niemowlęctwie, czynisz dla nas wiele;

Kruszysz berła, spychasz z tronu nieprzyjaciół tego plonu,

By Twe ramię sławił, światłość z nieba zjawił.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików