Cud w Betlejem

Przez wiele tysięcy lat

na Zbawcę czekał świat,

wierząc w proroków przesłanie.

I spełnił swe Słowo Bóg,

objawił wielki cud

- dziś Słowo to stało się Ciałem.


Nad Betlejem promienieje gwiazda chwały,

a w stajence śliczne Dziecię, Jezus mały.

Z Aniołami zaśpiewajmy razem „Gloria”!

Dziękuj, Ziemio, za zbawienia święty dar.


Jest głos, co mówi tak:

„Nie tędy droga twa”.

A ty wiesz, od kogo pochodzi.

To światło prostych dróg,

to kochający Bóg

dziś w tobie na nowo się rodzi.


Nad Betlejem promienieje gwiazda chwały,

a w stajence śliczne Dziecię, Jezus mały.

Z Aniołami zaśpiewajmy razem „Gloria”!

Dziękuj, Ziemio, za zbawienia święty dar.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików