Czemuż się dzisiaj

Czemuż się dzisiaj weselić nie mamy,

Gdy śpiewających Aniołów słuchamy.

Chwałę na niebie, a pokój na ziemi

Ogłaszających, więc śpiewajmy z nimi.


Głosy radosnymi, głosy radosnymi.


Już się narodził świata pocieszyciel

Zbawca narodów, wszystkiego Stworzyciel

Bóg oraz człowiek, w dziełach niepojęty,

W stajni złożony, pomiędzy bydlęty.


Choć od wieków święty.


Lecz cóż w takiej postaci złożony,

Na sianku leży Chrystus ukorzony.

Wszak Go zna przecież za Pana stworzenie,

I z Aniołami nuci święte pienie,


Czcząc to Narodzenie.


Niosą Mu króle hołd z swoimi dary,

Niosą pasterze wdzięczności ofiary,

Bo łaska Boska ludziom hojnie dana,

Przy narodzeniu Zbawiciela Pana,


Jest nieporównana.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików