Do Betlejem pełni radości

Do Betlejem pełni radości

śpieszmy powitać Jezusa małego,

który dziś dla nas cudem miłości

zstąpił na ziemię z Nieba wysokiego.


Śpieszmy więc, śpieszmy, On na nas woła.

On na to przyszedł, ażeby nas zbawił.

Otoczmy żłóbek Jego dokoła,

aby nas rączką swą pobłogosławił.


Witaj nam, witaj, Panie nasz drogi!

My Ci składamy cześć i hołd pod nogi.

Daj nam, abyśmy tu łask doznali,

z Tobą na wieki w Niebie królowali.


Niechaj z serc naszych znikną ciemności,

otwórzmy do serc Jezusowi wrota;

niech w nich to Boskie Dziecię zagości

i do wiecznego poświęci żywota.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików