Do żłóbeczka

Do żłóbeczka Twego Jezu, dzisiaj bieży społem

Wierna Tobie polska dziatwa bijąc kornie czołem.

Lecz szczęśliwsi pastuszkowie, O, świat im zazdrości!

Cóż my damy, któż wypowie, w dowód tej miłości?


Wiesz Ty, Boża Dziecineczko, jak my Cię kochamy,

Więc u Twoich nóżek świętych serca swe składamy.

Pragniem Tobie służyć szczerze i Matuchnie drogiej,

Więc w prastarej ojców wierze spieszym pod Twe nogi.


Prośbę łzawą wyrażamy u żłóbeczka Twego:

Miejże litość nad niedolą ludu cierpiącego.

Wróć nam wszystkie nasze ziemie, jasne i słoneczne

Niech odzyska je to plemię wierne Tobie wieczne.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików