Dobry wam dzień, Gospodarzu

Dobry wam dzień, Gospodarzu nasz miły,

Już dzisiaj rok jakeśmy tu nie byli.


Radzi wy nas bez pochyby widzicie,

Bo nie darmo rękę w kapsie dzierżycie.


Żegnaj wam Bóg, gospodarzu nasz miły,

Byście i nam kolędę udzielili.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików