Dziecina mała

Dziecina mała Bóg Stwórca nieba!

A kędyż nam go szukać potrzeba?

W stajence w Betleem powiła z weselem

Maryja Syna, piękna nowina.


Opiekun Józef był ukochanym,

Ojcem Jezusa był domniemanym:

Garść siana suchego położył pod niego

W zimnym żłobeczku, a nie w łóżeczku.


Małe pacholę! mój Jezu drogi!

Jakże wytrzymasz ten to mróz srogi:

Wół z osłem puchają, parą zagrzewają,

by dziecię spało a nie płakało.


Anioł pasterzów co trzody strzegli

Wzywa, ażeby do szopy biegli:

Pasterze biegajcie, Pana powitajcie,

leży we żłobie, w małej osobie.


Gdy pastuszkowie głos słyszą taki,

Iwan porywa z kobielą ptaki:

Wojtek wziął dwa skopy, pobiegli do szopy

Przywitać Pana, paść na kolana.


Upadłszy wszyscy pod nogi Boga,

Kuba dobywa swojego roga:

A drudzy śpiewali, na multankach grali,

Razem tańczyli, dziecię cieszyli.


Potem swe dary ofiarowali,

Co który przyniósł Panu oddali:

Józef z Maryją za dary dziękują,

Jezus łaskawy, im błogosławi.


A trzej królowie ochotnie spieszą,

W Betleem w szopce Jezusa cieszą:

Składają korony, oddają ukłony,

Króla witają, dary oddają.


Pójdźmy też i my przywitać tego

Króla nad królmi, Pana naszego:

Biegnijmy z ochotą, weźmy czystość z cnotą,

Oddajmy temu narodzonemu.


Bądźże pochwalon nasz wieczny Panie,

Któryś złożony na gołem sianie:

Wszyscy cię witamy, dać ci co nie mamy:

Tyś Panem nieba, masz coć potrzeba.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików