Dzisiaj w Betlejem...

Dzisiaj w Betlejem to katolicka kolęda polska, autor nieznany.

Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina,

Że Panna czysta, porodziła Syna.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


Marya Panna Dzieciątko piastuje

I Józef stary on Je pielęgnuje.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,

Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


I trzej królowie od wschodu przybyli

I dary Panu kosztowne złożyli.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


Pójdźmy też i my przywitać Jezusa,

Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


Bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,

Któryś złożony na zielonem sianie.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony

Sławimy Ciebie, Boże niezmierzony.


Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.


Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików