Figurowana różdżka zielona

Figurowana różdżka zielona to polska kolęda ludowa.

Figurowana różdżka zielona,

Która wynikła z laski Aarona:

Już stała się nam kwitnąca,

I owoc dla nas rodząca,

Dzięki ci Boże za to bez końca.


Zesłałeś Syna nam jedynego,

Z ciebie przed wieki narodzonego:

Ten się dla naszej miłości,

Z świętej panieńskiej zacności

Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności.


Z czego się niebo uradowało,

Co pierw ku płaczu jakby się miało:

A gdy został narodzony,

I na ten świat objawiony,

Najprzód pastuszkom był ogłoszony.


I my się cieszmy w te nasze wieki,

Póki nie zawrze śmierć nam powieki:

Niech ta radość z narodzenia,

I swoboda z odkupienia,

Otworzy bramy nam do zbawienia.


Więc chrześcijanie Bogu dziękujmy,

Rozkazów Boskich wiernie pilnujmy:

On nam da zapłatę stałą,

I na zawsze w niebie trwałą,

I nieskończoną i doskonałą.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików