Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi,

i na świat przychodz1.

Ciemna noc w jasności

promienistej brodzi

Aniołowie się radują,

Pod niebiosy wyśpiewują:


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!


Mówią do pasterzy,

którzy trzód swych strzegl1.

Aby do Betlejem,

czym prędzej pobiegl1.

Bo się narodził Zbawiciel,

Wszego świata Odkupiciel,


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!


O niebieskie Duchy,

i posłowie nieba.

Powiedzcież wyraźniej

co nam czynić trzeba:

Bo my nic nie pojmujemy,

Ledwo od strachu żyjemy.


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!


Idźcież do Betlejem,

gdzie Dziecię zrodzone,

W pieluszki powite,

w żłobie położone:

Oddajcie Mu pokłon boski,

On osłodzi wasze troski.


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!


A gdy pastuszkowie

wszystko zrozumieli

Zaraz do Betlejem

śpieszno pobiezeli

I zupełnie tak zastali

Jak anieli im zeznali


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!


A stanąwszy na miejszu

pełni zdumienia

Iż sie Bóg tak zniżył

do swego storzenia

Padli przed Nim na kolana

I uczcili swego Pana


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!


Wreszcie kiedy pokłon

Panu już oddali

Z wielką wesołością

do swych trzó wracali

Że się stali być godnymi

Boga widzieć na tej ziemi


Gloria, gloria, gloria,

in excelsis Deo!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików