Gdy się Krystus narodził

Gdy się Krystus narodził,

Anjoły rozweselił,

Z radością Mu śpiewali,

Bogu cześć, chwałę dali:

Panna święta i czysta

Porodziła nam Krysta,

Nie straciła panieństwa.


Dzieciątko w jasłkach leży,

Z kwapieniem sie pośpieszmy,

Wszytcy mu chwałę dajmy

I z anjoły śpiewajmy:

Panna Boga poczęła,

Krystusa porodziła,

Panna niepokalana.


Anjoł ci z nieba zstąpił,

Pastyrzom w polu zjawił,

Iż się Krystus narodził,

Anjoły rozweselił:

Panna święta i czysta

Porodziła nam Krysta,

Nie straciła panieństwa.


Pastyrze tam bieżeli,

Prawdę słowa uznali,

Dzieciątku chwałę dali,

Głosem wielkim wołali:

Panna Boga poczęła,

Krystusa porodziła,

Panna niepokalana.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików