Gloria, gloria zawołajmy

Gloria, gloria, zawołajmy,

gloria, gloria zaśpiewajmy.


Chwała bądź na wysokości,

a pokój ludziom w niskości,

pokój ludziom w niskości.


Pokłon złóżmy z pasterzami,

nućmy zgodnie z Aniołami:


Chwała bądź na wysokości,

a pokój ludziom w niskości,

pokój ludziom w niskości.


Adorujmy wcielonego

Syna Boga przedwiecznego:


Chwała bądź na wysokości,

a pokój ludziom w niskości,

pokój ludziom w niskości.


Całym sercem się radujmy,

z całej duszy wyśpiewujmy:


Chwała bądź na wysokości,

a pokój ludziom w niskości,

pokój ludziom w niskości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików