Gość z nieba oto, to to to to to

Gość z nieba oto, to to to to to

Przyniósł z Sobą traktaty;

Przyszedłeś dziś po to, to to to to to,

By nas wyrwał od straty.

Z łask kawalkatą zszedł z nieba na to,

Ubogi bez prywaty.


Więc temu Panu, nu nu nu nu nu,

Na salwę zaśpiewajmy;

Dobywszy tonu, nu nu nu nu nu,

Gościa tego witajmy;

Wszak łatwo o to, zakonna roto,

Wiwat, wiwat wołajmy.


Wesołe echo, ho ho ho ho ho,

Niech się wszędzie rozchodzi.

Tryumf z uciechą, ho ho ho ho ho,

Niech się prowadzić godzi;

Wesołe nuty z serca ochoty

Śpiewaj gdy się Bóg rodzi.


Pewna kolęda, da da da da da,

Od tego gościa będzie,

Ojciec przeor da, da da da da da,

I żałować nie będzie;

Medolyanu sługom i Panu,

Lub węgrzyna dobędzie.


Któż wino pija, ja ja ja ja ja,

Dawać każe gość z nieba;

Ochota czyja, ja ja ja ja ja,

Pomocy tu potrzeba.

Są tu szafarze, dodać rozkaże

Biszkoptowego chleba.


Zacznijże kolej, lej lej lej lej lej,

Ojcze prokuratorze!

Z łaski swej nalej, lej lej lej lej lej,

Bądź podczaszym na dworze,

Jezusa tego narodzonego;

Ojciec Przeor pomoże.


Tego nie trzeba, ba ba ba ba ba,

Ten gość tego nie pragnie;

Wam też nie trzeba, ba ba ba ba ba,

Nie składnie tak, nie składnie.

Jeżeli będziemy mieć, czego chcemy,

Podziękujemy ładnie.


A jak łajani, ni ni ni ni ni,

Będziem, gdy się porzniemy;

Bracia kochani, ni ni ni ni ni,

Alboż to my nie wiemy:

Że miarą kocie, bo idzie o cię,

Znać się na tem będziemy.


Wielka pociecha, cha cha cha cha cha,

Dla gościa tak ślicznego,

Bo się uśmiecha, cha cha cha cha cha,

Winszujmy sobie tego:

Żeśmy dożyli, za zdrowie pili,

Tego gościa miłego.


Ty Zbawicielu, lu lu lu lu lu,

Naszych pociech Autorze!

Twego Karmelu, lu lu lu lu lu,

Pokryj winy o Boże.

Jeśli wykroczy, że dziś ochoczy,

Bo Cię kocha jak może.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików