Gwiazda zaświtła nowa

Gwiazda zaświtła[1] nowa na wschodzie,

Wstawaj zapadły w cieniach narodzie:

Prędko, prędko, prędko, prędko twojego,

Szukaj światła dziś tobie świtającego.


Wszyscy snem twardym leżą uśpieni,

Sami królowie trzej ocuceni;

Rano, rano, rano, rano powstają,

Złoty blask złotej zorzy mile witają.


Rusza po niebie świecąca gwiazda,

Idzie za wodzem gromadna jazda:

Bieży, bieży, bieży, bieży a w tropy

Za nią Króle biegną do ciemnej szopy.


Tamże szukane dobro znajdują,

Tam przed nim padłszy, dań ofiarują:

Czołem, czołem, czołem, czołem, biją jasnemu,

Pod cieniem ciała słońcu utajonemu.


Słońce przedwieczne przez twe zjawienie,

Które się żarzysz nam na zbawienie;

Zapal, zapal, zapal, zapal zmrożone,

I w cieniu zimnej nocy serca zgaszone.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików