Hej bracia! czy śpicie

Hej bracia! czy śpicie, czy wszyscy baczycie

Dziwy niesłychane?

Trwoga! dla Boga! co się dzieje!

Jasność w nocy, choć nie dnieje.


I my też baczymy, ale się boimy

patrząc na te dziwy:

Trwoga dla Boga! co się dzieje!

Od strachu serce truchleje.


Niebo otworzone, wojska niezliczone

Anielskie widzimy:

Trwoga dla Boga! co się dzieje!

Na ten widok wzrok tępieje.


Hej bracia słuchajcie, nic się nie strachajcie,

Coś to wesołego:

Niechaj ominie nas ta trwoga,

Posłowie to są od Boga.


Anieli śpiewają, nam opowiadają

Pokój pożądany:

Więc się niczego nie lękajmy,

Bogu z niemi chwałę dajmy.


Hej Pasterze mili! dzisiaj o tej chwili

Chrystus się narodził:

Trwoga dla Boga, niech ominie,

Gdy nowina taka słynie.


Do Betleem bieżcie, tam dziecię znajdziecie,

W żłobie położone:

Pójdźcież już spieszno, nie mieszkajcie,

A dzieciątko oglądajcie.


Hej! nie bój się Kuba, nie potka nas zguba,

Od wilka srogiego:

Trzody swe Bogu polecajmy,

A w drogę się pospieszajmy.


Wszak drogi nie wiele, pójdźmy jeno śmiele,

Do Betleem prosto:

Pójdźmyż już pójdźmy, nie mieszkajmy,

Dzieciąteczka poszukajmy.


Otóż pożądane miejsce ukazane,

Stajnia z dzieciąteczkiem:

Wnijdźmy i Bogu pokłon dajmy,

Dzieciąteczko przywitajmy.


Lecz wprzód Stanku śmiele zajrzyj co się dzieje,

Po cichu zdaleka:

Byśmy snać w czem nie przeszkodzili,

Dzieciątka nie przebudzili.


Stajnia nie zamkniona, wszystka napełniona

Światłością niebieską:

A Aniołowie usługują,

Wielką radość pokazują.


Nie wzgardzi i nami, chociaż pastuszkami,

Pan ten narodzony:

Kiedy do niego przystęp mają

Bydlęta co mu cześć dają.


Bądź zdrowa matuchno! ty coś ubożuchno

Boga porodziła:

Przypuśćże nas do Syna twego,

z ciebie dziś narodzonego.


Pójdźcież, oglądajcie, a pokłon oddajcie

W ciele maluchnemu:

Cuda i dziwy niesłychane,

Bóstwo na ziemi widziane.


Witajże dzieciątko! małe pacholątko,

Zdawna pożądane:

Witajże witaj Zbawicielu,

Dusz naszych Odkupicielu,


Bardzośmy pragnęli i sobie życzyli,

Narodzenia twego.

Dzisiaj się z niego weselimy,

Tobie dzięki oddajemy;


Żeś się nam objawił, wesela nabawił

Prawie niebieskiego.

Pozwól niechaj wprzód nim pójdziemy,

Nóżki twoje ucałujemy.


Już bracia wracajmy, hej! hej! wykrzykajmy

Z miłości ku Bogu:

Wesoło wszyscy zaśpiewajmy,

Zbawiciela wychwalajmy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików