Hola, hola, pasterze z pola

Hola, hola, pasterze z pola!

Idźcie Pana witajcie,

A co macie, to dajcie,

Wołają aniołowie:

Pójdźcie mili bratkowie.

Gloria, gloria, gloria!

Niech żyje Pan Jezus dziecina!


Hola, hola, pasterze z pola!

Pójdźcie przywitać Pana!

Padajcie na kolana,

Oddajcie mu swe dary,

Z serc uprzejmych ofiary.

Gloria, gloria, gloria!

Niech żyje Pan Jezus dziecina!


Hola, hola, pasterze z pola!

Anieli Mu śpiewają,

Że Pan wielki znać dają,

Wszyscy Pana witajcie,

A co macie, to dajcie!

Gloria, gloria, gloria!

Niech żyje Pan Jezus Dziecina!


Hola, hola, pasterze z pola!

Pójdźmy, pójdźmy z weselem

Do tego, do Betlejem,

Niech się ucieszy dusza,

Dla małego Jezusa.

Gloria, gloria, gloria!

Niech żyje Pan Jezus dziecina!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików