Idziemy Tu Idziemy

Idziemy tu idziemy

Z betlejemskiej krainy

Sukomy tu schronienio

Dlo malućkiej Dzieciny


Przyjmijcie nos na kwile

Staniemy tu pod progiem

Zagrzejemy siy troske

Odeńdziemy wnet z Bogiem


Juz zornicka na niebie

Ogieneckiem blinkoli

Matka Bosko zmarźnięto

Panu Bogu siy zoli:


Zmorz w nózecki i rącki

Synocek mój malućki

Przypotrzcie siy ludziska

Jak siy trzęsie calućki


Cymze jo Go okryjem

Cymzez jo Go odziejem

A na polu ziąb duzy

Kanyz jo siy podziejem


Nie płac Panno Maryjo

Przylecom tu pastyrze

Dadzom co som bogaci

Uśmiejys siy im scyrze

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików