Jakaż to gwiazda

Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie,

Gwiazda nowego imienia?

Mędrcy wołają: Ciesz się narodzie

To gwiazda twego zbawienia.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


Ten, co nam później miał być przykładem

W miłości i poświęceniu,

Dziś w niezgłębionych wyroków śladem

Zrodzon w nędzy, poniżeniu.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


W garstce barłogu,skrył świętą głowę,

Palmę światłości męczeństwa,

Co światu życie miała dać nowe,

Nad błędem odnieść zwycięstwa.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


Zadrżała zbrodnia, błądzą tyrany,

Gdyś Boże zstąpił na ziemię,

Sam plamą grzechów nic nie zmazany,

Ludzkie z nich wybawić plemię.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


I do człowieka zniżon postaci,

Wśród ziemskich cierpień i znoju

Ucząc, jak w bliźnich kochać współbraci,

Rzucasz nam gałąź pokoju.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


Jak czcić winniśmy nie urodzenie,

Lecz osobistą zasługę,

W nędzarzu widzieć Twoje stworzenie,

Słodzić mu przykrą żeglugę.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


Jak mamy Ciebie, o Wielki Boże,

Nad wszystko wielbić, miłować,

W ciernistym życiu zrywając róże,

Stałość męczeńską zachować.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


Panie ta gwiazda, co mędrców wiodła

Do Chrystusowej kołyski,

Niech nas do Twego prowadzi źródła,

Światowe zaćmi połyski.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.


Do ostatniego życia promyka

Boskiego światła udziela,

Byśmy też zaszli po jej promyku

Do stóp świętych Zbawiciela.

Biegną królowie za jej promieniem,

A za królami tłum ludu,

Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,

Bo im zwiastuje cud cudów.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików