Jezu, śliczny kwiecie, zjawiony na świecie

Jezu, śliczny kwiecie, zjawiony na świecie!

A czemuż się w zimie rodzisz,

Ciężki mróz na się przywodzisz,

Nie na ciepłem lecie, nie na ciepłem lecie?


Jezu niepojęty, czemu nie z panięty,

Nie w pałacu-ś jest złożony,

W lichej szopie narodzony

I między bydlęty, i między bydlęty?


Niewinny baranku, drżysz na gołem sianku,

Czem nie w złotej kolebeczce,

Czem nie w złotej kolebeczce,

Niewinny baranku, niewinny baranku?


Śliczna jak lilija, panienka Maryja,

Cała piękna jako róża,

Nie szuka pańskiego łoża,

W żłobeczku powija, w żłobeczku powija.


Anioł z nieba budzi najprzód prostych ludzi:

Pastuszkowie, prędzej wstajcie,

W szopie Pana przywitajcie,

Co się dla was trudzi, co się dla was trudzi.


Pastuszkowie mali prędko się zebrali,

To z muzyką, to z pieśniami,

To z różnymi ofiarami,

Panu cześć dawali, Panu cześć dawali.


O, Jezu kochany, nam z nieba zesłany,

Przez Twe święte Narodzenie

Daj szczęśliwe powodzenie,

Żywot pożądany, żywot pożądany.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików