Jezus mój malutki

Jezus mój malutki,

Czemu leży w tych jasełkach nagutki?


Panienko Matuchno,

Czemu ten Panicz leży ubożuchno?


Uwiń Go w pieluszki,

Pościel sianka, kiedy niemasz poduszki.


Niechże nie ziębnieje,

Boć zbyt zimny i ostry wiatr Nań wieje.


Bo to jest Pan dobry,

Cichy, skromny, także też i nadobny.


Nu Kuba do roga;

Zabrzmij, zagraj, żeś oglądał dziś Boga.


Nu Kuba w cymbała;

Zagraj, zabrzmij Panu pod niebiosy: Chwała.


Nu wszyscy chętliwie

Dajcie Bogu cześć i chwałę życzliwie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików