Jezusa narodzonego

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.


Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,

Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.


Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.


Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,

Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.


Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary,

Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.

Byśmy kiedyś w niebie mogli posiąść mogli Ciebie,

Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików