Kazał Anioł do Betleem

Kazał Anioł do Betleem Juda

pasterzom wskok, kędy nowe cuda

Zjawiły się ludziom na zbawienie,

Izraelowi na odkupienie.


Tam pasterze co tchu pobieżeli,

Skoro światłość niebieską ujrzeli

Nad oborą, kędy osioł z wołem,

I z Józefem uderzali czołem.


Panna w ręku dzieciątko trzymała,

A gromada Aniołów śpiewała,

Wokoło żłobu, pasterze lękliwi,

Obaczywszy niesłychane dziwy,


Każdy wesół z serca ochotnego,

Że obaczył Boga prawdziwego:

Na kolana przed nimże klękali,

Na multankach nowe pieśni grali.


Chwała Bogu na górnym Syonie,

I Synowi na panieńskim łonie:

Który przyszedł dzisiaj w imię Pańskie,

I poburzył bałwany pogańskie.


Bądź wesoła teraz duszo moja,

Tu nadzieja i pociecha twoja,

I ochłoda na mizernym świecie,

Tobie kwoli wziął ciało człowiecze.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików