Kiedy słyszę na obłokach

Kiedy słyszę na obłokach Anielskie śpiewanie,

Zdumiewam się i pytam się: co to jest, mój Panie?

Aż mi miłość odpowiada Twa zbyteczna Boże,

Iże Syn twój, Bóg wcielony, w stajni ma swe łoże.


Kędy członki święte sianem ostrem przyodziewa,

A mróz i wiatr bardzo przykry zewsząd go przewiewa;

Idę bliżej ku stajence, widzę iże sobie

Dosyć w lichym bo bydlęcym tron założył żłobie.


Wół i osioł parą swoją, coś go niby grzeją,

A z dzieciny łez strumienie obfite się leją:

Józef z matką ubolewa, widząc nowe dziwy,

Że z bydlęty wespół leży, Pan i Bóg prawdziwy.


Nigdy nie była słyszana ludziom ta nowina,

Że niezmierny stał się dla nich teraz Bóg dziecina.

Cóż cię Panie sprowadziło do tak lichej doli?

Twoja miłość, byśmy wyszli z czartowskiej niewoli.


Inaczej to być nie mogło, tylko przez pokorę

Twoją prawdziwą, bo nad nami pycha wzięła gorę;

Za co niech cię wsze stworzenia wielbią o mój Panie!

Co ma niebo, ziemia, morze, dopokąd ich stanie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików