Kolęda dla wędrowca

Jesteś w drodze, jak gwiazda w Betlejem.

Jesteś w drodze, jak Mędrcy Królowie.

Niesiesz w sercu dziecięcą nadzieje,

Że otrzymasz i siły i zdrowie.


A pasterze przy żłobie klękają

I Anioły „Hosanna” śpiewają,

Dzwony dzwonią w radosnej podzięce,

Że narodził się Jezus w stajence.


Niech przez świat cię Kolęda prowadzi

Tam gdzie szlaki są proste, przejrzyste

I gdzie ludzie wprost będą ci radzi,

Gdzie też serca są dobre i czyste.


A pasterze przy żłobie klękają

I Anioły „Hosanna” śpiewają,

Dzwony dzwonią w radosnej podzięce,

Że narodził się Jezus w stajence.


Gdy się czujesz samotnym wędrowcem,

Gdy ogarnie cię smutek, zwątpienie,

Ta kolęda ci radość przyniesie,

Ta kolęda - to twe ukojenie.


A pasterze przy żłobie klękają

I Anioły „Hosanna” śpiewają,

Dzwony dzwonią w radosnej podzięce,

Że narodził się Jezus w stajence.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików