Król wiecznej chwały

Król wiecznej chwały dziś się nam narodził,

Z kajdan niewoli lud swój wyswobodził,

Brzmij wesoło świecie cały, oddaj ukłon Panu chwały,

Bo się to spełniło, co nam napełniło serca radością.


Nowinę z nieba tę nam anioł głosi,

I do Betleem na ten widok prosi,

Chwałę Bogu wyśpiewują, pokój ziemi obiecują,

Każdą witać Pana, padać na kolana przed tem dzieciątkiem.


Wojsko niebieskie już w paradzie stoi,

Michał wódz pierwszy bierze się do zbroi,

Z armat biją Cherubini, nabijają Serafini,

Mocarstwa i trony stroją dla obrony Stwórcy swojemu.


Pasterze także gdy słyszą te głosy,

Co się wzbijają pod same niebiosy,

Do Betleem spieszą sporo, wziąwszy z sobą jagnąt czworo,

Te Panu oddają nisko się kłaniają, w nóżki całują.


Mędrcy królowie od kraju wschodniego,

Do króla królów jadą najwyższego,

I troiste dary dają, z serc ofiary wykładają,

Gwiazda im świeciła, Boga im zjawiła Tak wcielonego.


Nieme bydlęta już osioł z wołem,

Oddają układ oraz biją czołem,

Parą zagrzewają Pana na ubogiej wiązce siana,

Chu chu chu dla ciepła i ducha, Stwórcy swojemu.


Matka Jezusa ze wszech miar Królowa,

Te wszystkie sprawy w sercu swojem chowa,

Wraz z Jezusem radość czuje, Jezusa mile piastuje,

I kołysze lu lu lu lu najmilejszy mój Jezuniu, Moje kochanie.


My się więc zbierzmy i pójdźmy do Pana,

Padnijmy przed nim na swe kolana,

Dając serce po kolędzie, On i z tego kontent będzie,

Nie srebro, nie złoto, lecz afekt z ochotą, Rad on przyjmuje.


A gdy nasz ukłon Panience oddamy,

I wam, mieszkańcy powinszować mamy,

Żyjcie sobie długie lata, niech wam Bóg szczęściem przeplata,

A potem wiek skromny w niebieskie korony Bóg wam uwieńczy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików